Detaljerade planritningar i 3D

Vår utgångspunkt i 3D-inredningsplanering är att alla rum – till syvende och sist – är lika viktiga. När vi visualiserar ett hem så tar vi därför fram interiörbilder av lägenheternas alla rum, inkluderat badrum och hall. Våra 3D-interiörbilder hjälper dig att hitta rätt inredning – som passar just till din livstil och smak. Vi kan tom visualisera dina egna idéer som 3D-bilder så att du har lättare att få en översikt över ditt framtida hem. Ställ oss gärna frågor eller skicka email så kan vi prata om ditt projekt och vad du önskar göra.

 

Fördelen med att använda en 3D-inredningsplanering privata kunder

 • 3D-bilder präglas av en hög nivå av realism, i allt från detaljer till ytor och ljussättning
 • från idé till verklighet
 • du får en tydlig bild över hur ditt framtida hem kommer att se ut och vilken känsla du vill ha
 • presentationer av 3D-visualiseringar, planritningar, materialprover och moodboards gör att att dina idéer får liv och uttryck i form av inredning, färger, former och planlösning
 • du kan testa om din idé fungerar och sparar tid och pengar
 • behovet att ändra lösningar i efterhand minskar

 

Bostadsförmedlare

 • 3D-ritningar hjälper dig att skapa säljande bilder för dina köpare så att dom lättare kan se potentialen i bostaden
 • 3D-bilder förmedlar lägenheternas möjligheter och ger inspiration
 • målgruppsanpassat: vi lägger stor fokus på att anpassa möbler och inredning enligt era kunders preferenser
 • en bostad att känna sig hemma i 
 • denna tjänst är till för dig som vill skapa ett mervärde i din bostadsaffär 

 

Husbyggare

 • köparen känner sig hemma, långt innan bostaden är byggd
 • lättare att ta beslutet
 • varenda 3D-bild är specialanpassad
 • era kunder får en bra överblick över deras planlösning gällande möbler, färgsättning och materialval
 • 3D-bilder ger en glimt av det framtida boendets möjligheter och förutsättningar och inspiration

Genom målgruppsanpassning, en känsla för trender och ett sinne för stämningsfull design, ger våra 3D-interiörbilder inspiration och intresse för den bostadssökande!

 

Fråga gärna mer! Tarja Antell, 040 765 6503

 

Yksityisille

3D sisustussuunnittelu asunnon myynti

case: Asiakas oli muuttamassa uuteen suunnitteilla olevaan kerrostaloasuntoon, joka muokattiin asiakkaan omiin tarpeisiin soveltuvaksi ammattilaisten yhteistyöllä. Asunnosta muutettiin seiniä ja pohjan layout muuttui ratkaisevasti. Mukana projektissa oli arkkitehti, LVI- ja sähkösuunnittelijat. Sisustussuunnittelija oli asiakkaiden mukana pintamateriaalien valinnassa ja mallinsi arkkitehdin laatimien uusien pohjakuvien perusteella 3D-mallin asunnosta. Mallinnukseen lisättiin asiakkaiden kanssa valitut materiaalit sekä asiakkaiden olemassa olevat ja muut hankittavat irtokalusteet.3D-kuvien avulla asiakas kykeni hahmottamaan tehdyt materiaalivalinnat ja lopputuloksen vaikka itse talon rakentaminen oli vasta alkuvaiheessa. Materiaalivalintoihin olisi voitu vielä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta asiakas vakuuttui visualisointikuvien perusteella tehdyistä valinnoista eikä muutoksia tehty.

 

Rakennuttajille

3D kuvat sisustussuunnittelu

 • asunnon 3D-myyntikuvat ovat tehokas markkinointi ja myyntityökalu 
 • kohteesta tehdään valokuvia vastaavat 3D-kuvat, jotka voidaan liittää esitteisiin ja internettiin
 • kohteesta voidaan tehdä virtuaalikuvaus ja yhden kuvakulman sijaan saadaan kokonaisuus eri tilaratkaisuista 
 • parempi yhteistyö arkkitehtien, insinöörien ja rakennuttajien välille
 • säästää projektien kustannuksia, koska muutostöiden osuus pienenee
 • helpottaa ostopäätöksen tekoa
 • varmuus=ostopäätös
 • asiakkaalla on selkeä kuva lopputuloksesta ennen kuin rakentaminen on edes alkanut

 

Kiinteistövälittäjille

sisustussuunnittelu asunnon myynti

 • tehokas työväline asunnon myyntiin
 • vanhemmille asunnoille vauhtia myyntiin
 • 3D-asuntoesittely tuo esiin asunnon potentiaalin ja sen parhaat puolet
 • helpottaa ostopäätöksen tekoa
 • varmuus=ostopäätös
 • asiakkaalla on selkeä kuva lopputuloksesta
 • kohteesta tehdään valokuvia vastaavat 3D-kuvat, jotka voidaan liittää esitteisiin ja internettiin
 • kohteesta voidaan tehdä 3D-virtuaaliesittely, jolloin kohteeseen on helppo tutustua paikkakunnasta riippumatta
 • 3D-asuntokuvat suunnitellaan kohderyhmä huomioiden, joihin asiakkaan on helppo samaistua