Tilat ja 3D-sisustussuunnittelu

Perinteisten pohjakuvien lukeminen saattaa olla haastavaa ja usein lopputulos pitää ainakin osittain kuvitella. 2D-piirustuksista ei välity esimerkiksi tilan ja kalusteiden mittasuhteet ja eri materiaalien tuntu. Mitä paremmin nämä pystytään visualisoimaan, sitä helpompaa on tehdä päätöksiä.

Toimivat tilat ovat peruslähtökohtia sisustussuunnittelussa. Arkiset toiminnot määrittelevät paikkoja olemiselle ja liikkumiselle. Toiminnoille annetaan sijainti ja tiloille käyttötarkoitus. Arvokkaat asumisneliöt on hyvä hyödyntää tehokkaasti. 3D-suunnittelua apuna käyttäen, hahmotat paremmin mittasuhteita ja valintojen vaikutuksia koko muuhun tilaan. Hyvin suunnitellut tilat helpottavat arjen jokapäiväisiä toimintoja.

Klikkaa kuvia avataksesi ne isompina.