Irto- ja kiintokalusteet sekä 3D-sisustussuunnittelu

Kodin tiloja suunniteltaessa on hyvä pohtia mitä toimintoja kuhunkin tilaan on tarkoitus sijoittaa. Miten kulkureitit muodostuvat ja onko ilmavuuden tuntu otettu huomioon? 3D-suunnittelussa voidaan sovittaa uusia huonekaluja jo olemassa oleviin ja varmistua siitä, että kokonaisuus toimii. Kun pääset katsomaan tulevaa kotiasi aidontuntuisessa ympäristössä, vältytään kalliilta virhehankinnoilta. Lisäksi mittasuhteiden hahmottaminen helpottuu. Kun kaikki on lopulta kohdallaan, se vain tuntuu oikealta.

Irtokalusteiden tarkka sijoittelu viimeistelee lopputuloksen. Uusiin tiloihin on usein hankittava jotakin, mutta vanhasta kodista mukaan tulee myös paljon. Yksilölliset kalusteet ja perintöesineet vahvistavat oman kodin tuntua.

Kuitenkin tarvittaessa suunnittelijan on tärkeää tukea asukasta erottamaan olennainen epäolennaisesta kalustevalinnoissa. Kun tilat ovat huolellisesti viimeistelty, kokonaisuus näyttää luontevalta. 3D-suunnittelun maailma on vahvasti visuaalinen ja kokemuksellinen.  Alla kaksi kaluste-ehdotusta olohuoneeseen.

Klikkaa kuvia avataksesi ne isompina.